Datorreturen återvinner ratade datorer och ger dom nytt liv. Genom att installera opensource-
program i datorerna skräddarsys de till kundernas behov, t. ex. med enkla genvägar för
att beställa färdtjänst, eller att nå apoteket. De kan då erbjudas till
ett förvånansvärt lågt pris.